logo noodhulp

Nederland is één van de rijkste landen op aarde. Toch leven hier 60.000 daklozen waaronder 6.000 straatkinderen, leeft 1 op de 7 mensen onder de armoedegrens, bezoeken 1 miljoen mensen noodgedwongen de voedselbank en worden 16 gezinnen per dag uit hun huis gezet omdat zij niet langer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. Noodhulp NL is er voor die mensen, die door ‘scheve’ wet- en regelgeving tussen de mazen van het vangnet vallen. Noodhulp NL is een “Zorg Marktplaats”: je kunt er een specifieke zorgvraag plaatsen. Dankzij het zorg-vangnet dat per provincie en regio is opgebouwd, kan er ogenblikkelijk hulp worden geboden, vaak al binnen 24 uur. In Gorinchem is ook een heel enthousiast team van zorgverleners actief en dit initiatief willen we graag ondersteunen. voor meer informatie: www.noodhulp.nl

stichting noodhulp